Materiał opracowany w ramach zamkniętego programu Szkoły Prezesek.

Czas: od 5 minut w górę

Czas realizacji zadania (całość): powyżej 60 minut. Czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie: 5-10 minut.

Karty pracy do druku (wszystkie lekcje)

Pobierz i wydrukuj karty pracy w formacie Pdf do wszystkich lekcji w tygodniu 10.

Karta pracy bez druku (bieżąca lekcja)

Pobierz kartę pracy w formacie Word do lekcji i pracuj w trybie nanoszenia odpowiedzi bezpośrednio w dokumencie.

Lekcja 3: Plan optymalizacji kosztów

Wróćmy do lekcji pierwszej i wszystkich kosztów dla których udzieliłaś odpowiedzi “Tak” na pytania:

 • czy dany koszt jest zasadny, to znaczy czy bez niego Twój biznes nie może działać poprawnie?
 • czy dany koszt przekłada się bezpośrednio na zysk?

Zasadność kosztów

Zacznijmy od zasadności kosztów. Skoro Twoim zdaniem, poniesienie danego kosztu jest niezbędne, aby Twój biznes działał poprawnie, to oczywiście nie ma mowy o zaprzestaniu jego ponoszenia. 

Zachęcam jednak, abyś zastanowiła się czy możesz zmniejszyć ten koszt, oczywiście bez uszczerbku na jakości oferowanych przez Ciebie produktów i usług.

Podobnie jak robiłaś to w lekcji 2 przy planowaniu nowej inwestycji, zastanów się teraz, czy jesteś w stanie zmienić lub zastąpić dany towar, produkt, usługę np. zamiennikiem, który przyniesie ten sam efekt, ale jego koszty będą niższe?

Odpowiedz na pytania:

 • czy możesz dany towar, produkt, usługę zamienić na inne?
 • czy możesz te koszty z czymś połączyć lub jakoś połączyć, np. wspólnie wraz z innymi znajomymi przedsiębiorcami zamówić więcej towaru po niższej cenie?
 • czy możesz wykorzystać inne istniejące towary, produkty i usługi do osiągnięcia celu, który realizujesz ponosząc obecnie dany koszt?
 • czy możesz zmodyfikować działanie związane z określonym kosztem, aby obniżyć jego finalny koszt?
 • do czego jeszcze możesz użyć towaru, produktu, usługi związanej z danym kosztem, tak aby jeszcze więcej na tym skorzystać?
 • czy jest możliwe zrezygnowanie z jakiejś części/funkcjonalności danego towaru, produktu, usługi stanowiącej koszt, aby móc go obniżyć?
 • czy jest coś co możesz zrobić zupełnie inaczej niż dotychczas (przestawić, odwrócić kolejność itd.) i otrzymać ten sam efekt, który teraz powiązany jest z określonym kosztem?

Przełożenie kosztów na zysk

Skoro Twoim zdaniem, poniesienie danego kosztu przekłada się pośrednio lub bezpośrednio na zysk, to i w tym przypadku nie ma mowy o zaprzestaniu jego ponoszenia. 

I znów zachęcam, abyś zastanowiła się czy możesz zmniejszyć ten koszt, oczywiście bez uszczerbku na jakości oferowanych przez Ciebie produktów i usług.

Jeśli np. ponosisz koszt reklam, których celem jest zwiększenie świadomości marki, a jednocześnie na dany moment nie jest to coś, co przekłada się na zysk, to może warto wdrożyć inne rozwiązania, które pozwolą Ci osiągnąć ten sam celem tylko niższym kosztem, np. reklamy organiczne na grupach na których przebywa Twój klient, artykuł do prasy branżowej, wywiad gościnny itd.?

Odpowiedz na pytania:

 • co możesz zrobić, aby dany towar, produkt, usługę, który przekłada się na zysk pośrednio zaczął przekładać się bezpośrednio? 
 • czy możesz te koszty z czymś połączyć lub jakoś połączyć, np. z inną swoją marką?
Zadanie

Pobierz i uzupełnij karty pracy.

Materiały do pobrania

Przykład

Przykład uzupełnionej karty pracy

Instrukcja

Obejrzyj instrukcję "Jak uzupełnić interaktywną kartę pracy?"